WE BUILD THE
FUTURE
INNOVATION l PASSION l PROFESSIONALITY
FIRE SAFETY
IS OUR TOP SKILL
FIRE PROTECTION l SHEVS CONCEPTS l CFD ANALISYS
WE BUILD THE
FUTURE
INNOVATION l PASSION l PROFESSIONALITY
FIRE SAFETY
IS OUR TOP SKILL
FIRE PROTECTION l SHEVS CONCEPTS l CFD ANALISYS

Pełna obsługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy Państwu pełną obsługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej zarówno na etapie projektowania, jak również realizacji inwestycji. Zajmujemy się projektowaniem instalacji przeciwpożarowych, uzgadnianiem projektów architektoniczno-budowlanych pod kątem ochrony przeciwpożarowej oraz realizacją robót budowlanych w zakresie wentylacji pożarowej oraz systemów sygnalizacji pożarowej. Jesteśmy wiodącą firmą w Polsce wykonującą symulacje komputerowe CFD oraz próby dymowe. Zapraszamy do współpracy.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

USŁUGI

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zaczynając od tworzenia ogólnej koncepcji bezpieczeństwa, przez uzgodnienie projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych oraz instalacji i urządzeń przeciwpożarowych pod względem ochrony przeciwpożarowej, kończąc na przygotowaniu inwestycji do odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej. Oferujemy również wykonywanie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, weryfikację dokumentacji projektowej w ramach nadzoru inwestorskiego, opracowywanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, oceny zagrożenia wybuchem oraz symulacje komputerowe CFD.

USŁUGI

Symulacje komputerowe CFD są narzędziem umożliwiającym projektowanie budynków zorientowane na realizację określonych celów projektowych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa ewakuacji ludzi, wytrzymałości konstrukcji, bezpieczeństwa ekip ratowniczo-gaśniczych. Wykonujemy analizy numeryczne rozwoju pożaru, symulacje ewakuacji ludzi z budynku, wpływu wiatru na skuteczność działania systemów wentylacji pożarowej, dyspersji i wybuchu gazów niebezpiecznych.

USŁUGI

Symulacje komfortu pozwalają określić optymalne parametry systemu wentylacji szacując warunki termiczne użytkowników w danej przestrzeni. Komfort termiczny jest jednym z ważniejszych elementów dzięki którym użytkownicy pozytywnie odbierają warunki panujące w pomieszczeniach klimatyzowanych. W naszych analizach wyznaczamy wskaźniki  PMV i PPD zgodnie z normą ASHARE 55 oraz PN-EN ISO 7730 uwzględniając wykonywane aktywności, rodzaj ubioru, temperaturę otoczenia, prędkości przepływu powietrza oraz indywidualne odbiory temperatury i jej zmian (aklimatyzacja). 

PROJEKTOWANIE INSTALACJI PPOŻ.

USŁUGI

W zakresie naszych usług oferujemy również projektowanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych. Wykonujemy projekty wentylacji pożarowej (wentylacja strumieniowa, wentylacja kanałowa, wentylacja grawitacyjna), systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu. Projektowanie systemów wentylacji pożarowej zawsze poprzedzamy symulacjami komputerowymi CFD, co daje pewność skuteczności zaproponowanego rozwiązania.

USŁUGI

Od samego początku naszej działalności wykonujemy próby odbiorowe z gorącym dymem. Próby dymowe pozwalają na końcowe sprawdzenie skuteczności zaprojektowanego i wykonanego systemu wentylacji pożarowej, jak również potwierdzić wyniki symulacji komputerowych CFD. Ponadto wykonujemy sprawdzenia szczelności szachtów i kanałów wentylacyjnych, pomiary systemów wentylacji bytowej oraz pomiary systemów wentylacji nadciśnieniowej.

ROBOTY INSTALACYJNE

USŁUGI

Szerokie zaplecze pozwala nam na wykonywanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych związanych z ochroną przeciwpożarową. Przede wszystkim specjalizujemy się w systemach sygnalizacji pożarowej, systemach wentylacji pożarowej (garaże podziemne, galerie handlowe, klatki schodowe), awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

EKSPERTYZY TECHNICZNE

USŁUGI

Wykonujemy Ekspertyzy Technicznie dotyczące rozwiązań zamiennych w stosunku do przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie całej polski. W ramach współpracy opracowujemy rzetelną koncepcję ochrony przeciwpożarowej obiektu, popartą inżynierskimi obliczeniami oraz symulacjami komputerowymi CFD i ewakuacji. Za realizację Ekspertyz Technicznych odpowiada prężnie działający zespół składający się z rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inżynierów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Natomiast dzięki naszym specjalistom w grafice komputerowej, w szczególności w środowisku CAD, nasze opracowania cechują się przejrzystością oraz wyjątkową estetyką.

O FIRMIE

Firma F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zbigniewa Romaszewskiego 6 jako jedna z nielicznych firm w Polsce świadczy kompleksową obsługę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Od samego początku działalność firmy zorientowana była na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi inżynierskich takich jak symulacje komputerowe CFD w celu usprawnienia, optymalizacji procesu projektowego systemów bezpieczeństwa oraz tworzenia strategii bezpieczeństwa pożarowego. Przez wiele lat uczestniczyliśmy w projektowaniu, na różnych etapach, wielu kluczowych obiektów w Polsce. Wciąż rozwijamy swój zespół, a nasze usługi świadczymy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

2009
Początki naszej działalności sięgają 2009 roku. Jako jedni z nielicznych w Polsce rozpoczęliśmy wykorzystywanie symulacji komputerowych celem weryfikacji rozwiązań zamiennych i zastępczych sprawdzając strategię bezpieczeństwa budynków. Wynikiem naszej pracy było zawiązanie zespołu ds. symulacji komputerowych przy Izbie Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów Pożarnictwa w Warszawie, z którą realizowaliśmy kluczowe inwestycje w Polsce.
2013
Kolejnym krokiem naszej działalności było założenie spółki F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Nowa struktura pozwoliła na dalszy rozwój firmy oraz poszerzenie świadczonych usług o rzeczoznawstwo w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2016
Wynikiem dalszego rozwoju firmy było przekształcenie spółki na spółkę komandytową oraz konsolidacja z obecnymi wspólnikami, co pozwoliło na świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo rozwinięty został dział realizacji robót instalacyjnych w obszarze wentylacji oddymiającej i systemów sygnalizacji pożarowej.

WYBRANE REALIZACJE

POZOSTAŁE USŁUGI

Koncepcje oddymiania NFPA 204

Tworzymy koncepcje oddymiania oraz projekty wentylacji oddymiającej dla hal produkcyjno-magazynowych. W razie potrzeby skuteczność systemu potwierdzamy symulacjami komputerowymi CFD.

Przygotowanie budynku do odbioru

Oferujemy kompleksowe przygotowanie budynków do odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej. Sprawdzeniu podlega dokumentacja oraz wszystkie czynne oraz bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Stała obsługa budynków

Zajmujemy się stałą obsługą budynków, prowadzeniem dokumentacji, szkoleń, próbnych ewakuacji a także audytami przeciwpożarowymi obiektów.

Szkolenia przeciwpożarowe

Oferujemy szeroki zakres szkoleń dla architektów, projektantów instalacji sanitarnych, administratorów budynków a także pracowników.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

Domofon: 103

(+48) 22 740 32 32

biuro@fkce.pl

rzeczoznawcy@fkce.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

Domofon: 103

(+48) 22 740 32 32

biuro@fkce.pl

rzeczoznawcy@fkce.pl

Damian Kubera

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

+48 723 339 800

damian.kubera@fkce.pl

https://www.linkedin.com/in/damian-kubera-769b6a101/

Mateusz Fliszkiewicz

specjalista ds. wentylacji pożarowej

+48 507 821 449

mateusz.fliszkiewicz@fkce.pl

https://www.linkedin.com/in/mateusz-fliszkiewicz/

Mariusz Kwaśniewski

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

+48 662 140 717

mariusz.kwasniewski@fkce.pl

Marcin Trocinski

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

+48 506 649 562

marcin.trocinski@fkce.pl

Paweł Jasiński

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

+48 504 065 994

pawel.jasinski@fkce.pl

Zdzisław Budziński

kierownik robót instalacyjnych
wyceny instalacji przeciwpożarowych

+48 601 278 087

zdzislaw.budzinski@fkce.pl

Michał Wawrzyński

kierownik robót instalacyjnych
próby dymowe i pomiary

+48 606 480 443

michal.wawrzynski@fkce.pl

Paulina Herman

kierownik biura
symulacje, zapytania ofertowe

+48 511 688 066

paulina.herman@fkce.pl

Bartosz Dorau

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

+48 889 907 025

bartosz.dorau@fkce.pl

Maciej Albrechtowicz

specjalista ds. CFD

+48 530 327 324

maciej.albrechtowicz@fkce.pl

Maciej Bębas

specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

+48 668 353 697

maciej.bebas@fkce.pl

https://www.linkedin.com/in/maciej-b%C4%99bas-69980b184/

Hubert Jośko

asystent rzeczoznawcy

+48 511 688 044

hubert.josko@fkce.pl

Marek Kowalski

asystent rzeczoznawcy

+48 886 202 832

marek.kowalski@fkce.pl

Piotr Giziewicz

inżynier pożarnictwa / asystent projektanta wentylacji

+48 22 740 32 32

piotr.giziewicz@fkce.pl

Artur Majka

inżynier pożrnictwa

+48 22 740 32 32

artur.majka@fkce.pl

Małgorzata Kubera

koordynator ppoż. ds. fotowoltaiki

+48 661 584 250

malgorzata.kubera@fkce.pl

biuro@rzeczoznawcappoz-online.pl

Aneta Lis-Fliszkiewicz

księgowość / faktury
symulacje i próby dymowe
F&K Group Sp. z o.o.

+48 668 697 385

aneta.lis-fliszkiewicz@fkce.pl

Katarzyna Mojska

księgowość / faktury
rzeczoznawca i roboty instalacyjne
F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp. k.

+48 503 499 153

ekspertyzy@fkce.pl

katarzyna.mojska@fkce.pl

Krystian Moleń

próby dymowe / serwis

krystian.molen@fkce.pl

+48 22 740 32 32

Marek Myszor

wsparcie architektoniczne

marek.myszor@fkce.pl

NAPISZ WIADOMOŚĆ

DANE FIRMY

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3

01-892 Warszawa

NIP: 118 213 43 03
Regon: 366045499

KRS: 0000650989
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Numer konta: ING Bank Śląski 92 1050 1025 1000 0090 3111 4854

F&K Group Sp. z o.o.
ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa
NIP: 525 254 63 56, REGON: 146510297
KRS: 0000449133

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa
NIP: 118 213 43 03, REGON: 366045499
KRS: 0000650989

© Copyright 2023. All rights reserved. F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.