język angielski
język polski

Kontakt ikona

F&K Consulting Engineers

Jeżeli chcesz wykonać symulacje CFD napisz do nas na adres mailowy biuro@fkce.pl lub zadzwoń 22 740 32 32.

kontakt

SYMULACJE KOMFORTU

 

 

Symulacje komfortu pozwalają określić optymalne parametry systemu wentylacji szacując warunki termiczne użytkowników w danej przestrzeni. Komfort termiczny jest jednym z ważniejszych elementów dzięki którym użytkownicy pozytywnie odbierają warunki panujące w pomieszczeniach klimatyzowanych. W naszych analizach wyznaczamy wskaźniki  PMV i PPD zgodnie z normą ASHARE 55 oraz PN-EN ISO 7730 uwzględniając wykonywane aktywności, rodzaj ubioru, temperaturę otoczenia, prędkości przepływu powietrza oraz indywidualne odbiory temperatury i jej zmian (aklimatyzacja).

 
 

 

symulacje komfortu

 

 

FIRE DYNAMICS SIMULATOR

 

 

Podobnie, jak w przypadku symulacji rozwoju pożaru, wykorzystujemy program Fire Dynamics Simulator. FDS jest narzędziem, które można zastosować do modelowania powolnego przepływu gazów o różnej gęstości, tak więc można wykorzystać jego funkcjonalności podczas wykonywania analizy skuteczności działania systemów klimatyzacji i wentylacji bytowej.

 

 

WSKAŹNIK PMV I PPD

 

 

Wskaźniki PMV i PPD są parametrami określającymi komfort termiczny użytkowników danej przestrzeni. Natomiast komfort termiczny jest jednym z elementów dzięki, którym użytkownicy pozytywnie odbierają warunki panujące w pomieszczeniach klimatyzowanych. W związku z tym ocena tych mierników daje możliwość oszacowania skuteczności działania wentylacji ogólnej w różnych skrajnych warunkach meteorologicznych.

 

 

symulacje komfortu

 

 

Wskaźniki PMV i PPD zależą od wykonywanej aktywności, rodzaju ubrania, temperatury otoczenia, prędkości przepływu powietrza oraz indywidualnego odbioru temperatury i jej zmian (aklimatyzacja). Wzajemne oddziaływanie tych czynników komplikuje ocenę komfortu termicznego, przez co nie jest możliwe jednoznaczne określenie komfortowych warunków dla indywidualnego użytkownika.

 

W celu umożliwienia oceny warunków otoczenia w danej przestrzeni można użyć wspomnianych wskaźników PMV (Predictive Mean Vote) – przewidywana średnia ocena komfortu cieplnego oraz PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) – przewidywany odsetek niezadowolonych. Dzięki określeniu tych parametrów możliwa jest statystyczne określenie odsetku użytkowników, dla których warunki termiczne będą komfortowe. Porównanie otrzymanych wyników do określonych w literaturze zakresów pozwala zaklasyfikować warunki panujące w pomieszczeniu do akceptowalnych lub nieakceptowalnych.

 

 

SUMULACJE CFD A WSKAŹNIKI PMV I PPD?

 
 

W naszych analizach dane wyjściowe z symulacji CFD w programie FDS są podstawą do obliczeń wspomnianych wskaźników. Do przeliczenia dużej ilości danych używamy autorskiego programu napisanego w języku programowania Python na podstawie wytycznych zawartych w normach ASHREE oraz PN-EN ISO 7730.

 

Program przeliczający dane wejściowe na parametry PMV i PPD został zaimplementowany przy użyciu języka programowania Python oraz dostępnych bibliotek umożliwiających seryjne pobieranie danych z plików wyjściowych programu FDS. W ten sposób stworzony program przelicza dane wejściowe temperatury i prędkości przepływu powietrza otrzymane z obliczeń CFD z innymi parametrami o charakterze quasi-constans tworząc dwuwymiarową matrycę wynikową. Następnie dokonywanie jest  przypisanie wartości do skali kolorystycznej w celu wydrukowania graficznej mapy rozkładu parametrów PMV i PPD dla każdej komórki obliczeniowej założonej siatki w modelu 3D. W skrypcie uwzględniamy także rozwiązania obliczeniowe (optymalizujące) zastosowane w aplikacji CBE Thermal Comfort Tool stworzonej przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley służącej to obliczania w/w wskaźników dla pojedynczych parametrów wejściowych.

Numer konta (ING Bank Śląski):

 

92 1050 1025 1000 0090 3111 4854

Projekt i realizacja strony www: JGRAF.pl

Polityka prywatności oraz cookies

2024 © F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

F&K Consulting Engineers

Sp. z o.o. Sp.k.

 

ikona ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

 

ikona Domofon: 103

 

ikona +48 22 740 32 32
 
ikona biuro@fkce.pl
 
ikona rzeczoznawcy@fkce.pl

 

NIP: 118 213 43 03

 

Regon: 366045499

 

KRS: 0000650989

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

 

ikona ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

ikona Domofon: 103, I piętro

 

ikona +48 22 740 32 32
ikona biuro@fkce.pl
ikona rzeczoznawcy@fkce.pl

 

NIP: 118 213 43 03 | Regon: 366045499 | KRS: 0000650989

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer konta (ING Bank Śląski): 92 1050 1025 1000 0090 3111 4854

DANE FIRMY

NAPISZ WIADOMOŚĆ

ikona Imię i nazwisko:

ikona Twój e-mail:

ikona Wiadomość:

Akceptuję politykę prywatności

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
tło