język angielski
język polski

Kontakt ikona

F&K Consulting Engineers

Jeżeli poszukujesz rzeczoznawców do współpracy przy uzgodnieniach projektów budowlanych napisz do nas na adres mailowy damian.kubera@fkce.pl lub zadzwoń 

22 740 32 32.

kontakt

UZGODNIENIA PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM OCHRONY PPOŻ

 

 

W UZGADNIANIU PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ CHODZI PRZEDE WSZYSTKIM O SPRAWNĄ WSPÓŁPRACĘ RZECZOZNAWCY PPOŻ Z ARCHITEKTEM.

 

W kontekście uzgadniania ppoż. projektów najczęściej spotykamy się z projektami architektonicznymi, planami zagospodarowania terenu oraz projektami technicznymi. Ich struktura i zakres są precyzyjnie zdefiniowane w ramach obowiązujących przepisów, w tym w prawie budowlanym oraz w specjalistycznych regulacjach, takich jak rozporządzenia określające dokładny zakres i formę projektu budowlanego. W naszej pracy jako zespołu rzeczoznawców nie ograniczamy się do konkretnych typów obiektów. Zajmujemy się uzgadnianiem projektów różnorodnych budowli, w tym budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, hoteli, magazynów, zakładów produkcyjnych, obiektów przemysłowych, tuneli drogowych i kolejowych, a także kompleksów sportowych. 

 

 

 
 

 

imprezy masowe - instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia

 

 

JAKIE OBIEKTY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA ?

 

 

 

Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia, są:

 

 1. budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

 2. budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

 3. budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

 4. obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;

 5. obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

 • powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2,c) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2,

 • występuje zagrożenie wybuchem

 1. garaż:

 • wielokondygnacyjny,

 • jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego,

 • zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na stanowiskach wielopoziomowych;

 1. obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

 2. stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;

 3. obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

 4. tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych;

 5. obiekt jądrowy;

 6. obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW;

 7. drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowiące dróg publicznych, wymagane przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 8. Mecz piłki nożnej na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

 

 

WYMAGAJĄCE OBIEKTY

 

 

W ramach naszej specjalizacji, skupiamy się na konsultacjach i uzgadnianiu tuneli kolejowych oraz drogowych. Te zaawansowane konstrukcje inżynieryjne wymagają szczególnej uwagi ze względu na ich złożoność i znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego. Nasze doświadczenie i wiedza techniczna pozwalają nam na uzgadnianie projektów tuneli, które nie tylko spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale także są dostosowane do specyficznych potrzeb i warunków lokalnych. Zajmujemy się zarówno aspektami konstrukcyjnymi, jak i systemami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co jest kluczowe w zapewnieniu ochrony życia i mienia w tych krytycznych infrastrukturach transportowych.

 

 

 

imprezy masowe - instrukcje postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia

 

 

Opracowanie Instrukcji wymagana posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa publicznego.  Firma F&K posiada doświadczenie w realizacji takich tuneli jak: Tunel w Świnoujściu, Tunel kolejowy CPK, Tunele Warszawskiego Metra oraz tunel drogowy przy S6, a także mniejsze obiekty jak przy ul. Marsa w Warszawie, Falenicy itp. 

Numer konta (ING Bank Śląski):

 

92 1050 1025 1000 0090 3111 4854

Projekt i realizacja strony www: JGRAF.pl

Polityka prywatności oraz cookies

2024 © F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

F&K Consulting Engineers

Sp. z o.o. Sp.k.

 

ikona ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

 

ikona Domofon: 103

 

ikona +48 22 740 32 32
 
ikona biuro@fkce.pl
 
ikona rzeczoznawcy@fkce.pl

 

NIP: 118 213 43 03

 

Regon: 366045499

 

KRS: 0000650989

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

 

ikona ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

ikona Domofon: 103, I piętro

 

ikona +48 22 740 32 32
ikona biuro@fkce.pl
ikona rzeczoznawcy@fkce.pl

 

NIP: 118 213 43 03 | Regon: 366045499 | KRS: 0000650989

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer konta (ING Bank Śląski): 92 1050 1025 1000 0090 3111 4854

DANE FIRMY

NAPISZ WIADOMOŚĆ

ikona Imię i nazwisko:

ikona Twój e-mail:

ikona Wiadomość:

Akceptuję politykę prywatności

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
tło