Zadaj zapytanie

tel: +48 22 740 32 32

e-mail: biuro@fkce.pl

www.fkce.pl

Symulacje CFD rozwoju pożar

Symulacje CFD rozwoju pożaru

Symulacje komputerowe CFD pożaru stały się rutynowym narzędziem do weryfikacji wielu założeń ochrony przeciwpożarowej. Firma F&K od wielu lat czynnie wykorzystuje możliwości numerycznej mechaniki płynów oraz modeli empirycznych. Niemniej jednak modelowanie pożarów jest procesem złożonym. Wymaga od użytkownika dobrego zrozumienia nie tylko matematycznego opisu zjawisk fizycznych, ale również algorytmów obliczeniowych i uproszczeń, jakimi posługują się programy CFD. Należy też pamiętać o ograniczeniach samych modeli. Wielu procesów zachodzących w pożarze w chwili obecnej nie potrafimy w sposób wiarygodny modelować. Kolejnym problemem jest oszacowanie niepewności. Zarówno niepewności założeń do scenariusza pożarowego, jak również błędów samego modelu.

symulacje cfd

Fire Dynamics Simulator

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy program Fire Dynamics Simulator do tworzenia symulacji CFD rozwoju pożaru. FDS jest narzędziem przeznaczonym do szczegółowej analizy zagrożeń pożarowych i rozwiązywania problemów związanych inżynierią bezpieczeństwa pożarowego. Zapewnia tym samym możliwość poznania dynamiki zjawiska pożaru oraz zachodzących tam procesów spalania. Program ten, w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, można stosować do modelowania wielu zjawisk fizycznych:

 • transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru,
 • wymiany ciepła poprzez promieniowanie i konwekcję,
 • pirolizy,
 • rozprzestrzeniania się płomieni oraz rozwoju pożaru,
 • aktywacji tryskaczy oraz czujek dymu i ciepła,
 • oddziaływania kropli wody na płomień.

Otrzymanie wymienionych zagadnień wymaga od użytkownika posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki, transportu ciepła, fizykochemii spalania, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Znajomość tych dziedzin jest niezbędna, zarówno do przeprowadzenia symulacji rozwoju pożaru w programie FDS, jak i wyciągnięcia właściwych wniosków.

WizFDS - graficzny interfejs użytkownika

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i poznaniu potrzeb rynku udało nam się stworzyć dedykowany program przyspieszający tworzenie symulacji CFD. WizFDS jest oprogramowaniem otwartym udostępnionym na licencji GNU GPL v3. Program w całości sfinansowany został przez naszą firmę F&K oraz udostępniony społeczności międzynarodowej. Główną motywacją stworzenia nowego interfejsu graficznego była optymalizacja pracy oraz automatyzacja powtarzających się procesów. Dzięki temu znacznie skróciliśmy czas potrzebny na stworzenie pliku wejściowego. Bardzo często symulacje CFD muszą być zrealizowane w bardzo krótkim czasie, np. w ciągu 5 dni roboczych, co w przypadku zastosowania dostępnego oprogramowania ogólnego użytku może stanowić duże wyzwanie. 

Symulacje CFD

Kiedy wymagana jest symulacja CFD?

Symulacje CFD rozwoju pożaru najczęściej wykorzystywane są w celu weryfikacji skuteczności działania systemu wentylacji oddymiającej. System wentylacji pożarowej stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa budynku.

Firma F&K wykonuje symulacje komputerowe CFD dla obiektów o różnym przeznaczeniu:

 • garaży podziemnych,
 • klatek schodowych,
 • hal magazynowych,
 • galerii handlowych,
 • obiektów widowiskowo-sportowych,
 • tuneli drogowych i kolejowych,
 • obiektów budowlanych metra.

W swoim portfolio mamy wykonanych kilka tysięcy symulacji CFD rozwoju pożaru dla obiektów różnego przeznaczenia. Bardzo aktywnie działamy również na rynkach zagranicznych, gdzie zrealizowaliśmy wiele koncepcji oddymiania oraz symulacji komputerowych.

Poprawność wykonania naszych symulacji komputerowych weryfikowaliśmy wielokrotnie podczas przeprowadzanych prób dymowych. W większości przypadków wyniki oraz przepływy otrzymane w symulacji CFD były identyczne względem pożarów testowych.

Jeżeli chcesz wykonać symulacje CFD napisz do nas na adres mailowy biuro@fkce.pl lub zadzwoń 22 740 32 32.

© Copyright 2021. All rights reserved. F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.