język angielski
język polski

Kontakt ikona

F&K Consulting Engineers

Jeżeli chcesz wykonać symulacje CFD napisz do nas na adres mailowy biuro@fkce.pl lub zadzwoń 22 740 32 32.

kontakt
symulacje CFD

KIEDY WYMAGANA JEST SYMULACJA CFD?

 

Symulacje CFD rozwoju pożaru najczęściej wykorzystywane są w celu weryfikacji skuteczności działania systemu wentylacji oddymiającej. System wentylacji pożarowej stanowi kluczowy element strategii bezpieczeństwa budynku.

 

Firma F&K wykonuje symulacje komputerowe CFD dla obiektów o różnym przeznaczeniu:

 

 • garaży podziemnych,
 • klatek schodowych,
 • hal magazynowych,
 • galerii handlowych,
 • obiektów widowiskowo-sportowych,
 • tuneli drogowych i kolejowych,
 • obiektów budowlanych metra.

 

W swoim portfolio mamy wykonanych kilka tysięcy symulacji CFD rozwoju pożaru dla obiektów różnego przeznaczenia. Bardzo aktywnie działamy również na rynkach zagranicznych, gdzie zrealizowaliśmy wiele koncepcji oddymiania oraz symulacji komputerowych.

 

Poprawność wykonania naszych symulacji komputerowych weryfikowaliśmy wielokrotnie podczas przeprowadzanych prób dymowych. W większości przypadków wyniki oraz przepływy otrzymane w symulacji CFD były identyczne względem pożarów testowych.

WizFDS

WizFDS - graficzny interfejs użytkownika

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i poznaniu potrzeb rynku udało nam się stworzyć dedykowany program przyspieszający tworzenie symulacji CFD. WizFDS jest oprogramowaniem otwartym udostępnionym na licencji GNU GPL v3. Program w całości sfinansowany został przez naszą firmę F&K oraz udostępniony społeczności międzynarodowej. Główną motywacją stworzenia nowego interfejsu graficznego była optymalizacja pracy oraz automatyzacja powtarzających się procesów. Dzięki temu znacznie skróciliśmy czas potrzebny na stworzenie pliku wejściowego. Bardzo często symulacje CFD muszą być zrealizowane w bardzo krótkim czasie, np. w ciągu 5 dni roboczych, co w przypadku zastosowania dostępnego oprogramowania ogólnego użytku może stanowić duże wyzwanie. 

SYMULACJE CFD ROZWOJU POŻARU

 

 

Symulacje komputerowe CFD pożaru stały się rutynowym narzędziem do weryfikacji wielu założeń ochrony przeciwpożarowej. Firma F&K od wielu lat czynnie wykorzystuje możliwości numerycznej mechaniki płynów oraz modeli empirycznych. Niemniej jednak modelowanie pożarów jest procesem złożonym. Wymaga od użytkownika dobrego zrozumienia nie tylko matematycznego opisu zjawisk fizycznych, ale również algorytmów obliczeniowych i uproszczeń, jakimi posługują się programy CFD. Należy też pamiętać o ograniczeniach samych modeli. Wielu procesów zachodzących w pożarze w chwili obecnej nie potrafimy w sposób wiarygodny modelować. Kolejnym problemem jest oszacowanie niepewności. Zarówno niepewności założeń do scenariusza pożarowego, jak również błędów samego modelu.

 

 

symulacje CFD

 

 

FIRE DYNAMICS SIMULATOR

 

 

W naszej codziennej pracy wykorzystujemy program Fire Dynamics Simulator do tworzenia symulacji CFD rozwoju pożaru. FDS jest narzędziem przeznaczonym do szczegółowej analizy zagrożeń pożarowych i rozwiązywania problemów związanych inżynierią bezpieczeństwa pożarowego. Zapewnia tym samym możliwość poznania dynamiki zjawiska pożaru oraz zachodzących tam procesów spalania. Program ten, w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym, można stosować do modelowania wielu zjawisk fizycznych:

 

 • transportu ciepła i produktów spalania powstałych na skutek pożaru,
 • wymiany ciepła poprzez promieniowanie i konwekcję,
 • pirolizy,
 • rozprzestrzeniania się płomieni oraz rozwoju pożaru,
 • aktywacji tryskaczy oraz czujek dymu i ciepła,
 • oddziaływania kropli wody na płomień.

 

Otrzymanie wymienionych zagadnień wymaga od użytkownika posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie mechaniki płynów, termodynamiki, transportu ciepła, fizykochemii spalania, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Znajomość tych dziedzin jest niezbędna, zarówno do przeprowadzenia symulacji rozwoju pożaru w programie FDS, jak i wyciągnięcia właściwych wniosków.

Numer konta (ING Bank Śląski):

 

92 1050 1025 1000 0090 3111 4854

Projekt i realizacja strony www: JGRAF.pl

Polityka prywatności oraz cookies

2024 © F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

F&K Consulting Engineers

Sp. z o.o. Sp.k.

 

ikona ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

 

ikona Domofon: 103

 

ikona +48 22 740 32 32
 
ikona biuro@fkce.pl
 
ikona rzeczoznawcy@fkce.pl

 

NIP: 118 213 43 03

 

Regon: 366045499

 

KRS: 0000650989

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

 

ikona ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

ikona Domofon: 103, I piętro

 

ikona +48 22 740 32 32
ikona biuro@fkce.pl
ikona rzeczoznawcy@fkce.pl

 

NIP: 118 213 43 03 | Regon: 366045499 | KRS: 0000650989

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer konta (ING Bank Śląski): 92 1050 1025 1000 0090 3111 4854

DANE FIRMY

NAPISZ WIADOMOŚĆ

ikona Imię i nazwisko:

ikona Twój e-mail:

ikona Wiadomość:

Akceptuję politykę prywatności

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
tło