Zadaj zapytanie

tel: +48 22 740 32 32

e-mail: biuro@fkce.pl

www.fkce.pl

Imprezy masowe – instrukcja postępowania

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej

Imprezy masowe wymagają opracowania instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych opinii właściwych miejscowo, tj. komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego. Opinie te mają bezpośredni wpływ na wydanie pozwolenia lub jego brak przez właściwe organy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). W wielu przypadkach organy lokalne dokładnie określają wymagane procedury.

Wydanie opinii czy zezwolenia wiąże się z koniecznością opracowania i dostarczenia przez organizatora wraz z wnioskiem instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Impreza masowa - instrukcja postępowania

Kiedy jest wymagana instrukcja postępowania?

Instrukcja postępowania w przypadku organizacji imprezy masowej wymagana jest przede wszystkim w przypadku:

a) Imprezy artystyczno-rozrywkowej:

  • na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie  umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba  udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie  z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony  przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
  • w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

b) Imprezy sportowej:

  • na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,
  • na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;

c) Mecz piłki nożnej na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

Specjalistyczne analizy

Wielokrotnie w trakcie opracowywania instrukcji postępowania imprezy masowej może być wymagane sprawdzenie organizacji ewakuacji i jej przepustowości, np. wykonując symulację ewakuacji.

Może się również okazać, że wiele obiektów nie było projektowanych w sposób umożliwiający organizację imprezy masowej o zwiększonej ilości osób. W tym przypadku firma F&K może wykonać dodatkowe ekspertyzy, uzgodnienia z Komendą Wojewódzką PSP lub wykonać symulacje rozwoju pożaru, które porównane zostaną z wymaganym czasem ewakuacji.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

Opracowanie Instrukcji wymagana posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa publicznego.  Firma F&K posiada doświadczenie w realizacji kilkuset instrukcji imprez organizowanych na terenie całego kraju.

Jeżeli planujesz zorganizować imprezę masową, dla której Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada obowiązek opracowania instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej i chcesz wykonać taką Instrukcję napisz do nas na adres mailowy biuro@fkce.pl lub zadzwoń 22 740 32 32.

© Copyright 2021. All rights reserved. F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.