Zadaj zapytanie

tel: +48 22 740 32 32

e-mail: biuro@fkce.pl

www.fkce.pl

Awarie przemysłowe

Ustalanie bezpiecznej odległości od obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii

Obiekty takie jak zakłady dużego i zwiększonego ryzyka, bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od siebie, osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego i niektórych obszarów. Wymaganie to dotyczy zarówno budowanego jak i rozbudowywanego, obudowywanego lub zmieniającego sposób użytkowania budynku/obiektu.

Przy ustalaniu bezpiecznej odległości należy zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia i życia ludzi przed negatywnymi skutkami awarii przez ograniczenie tych skutków i ich eskalacji oraz zapobieżenie możliwości powstania ewentualnego efektu domina.

Zasięg promieniowania

Określenie bezpiecznej odległości wymaga dobrania odpowiednich parametrów granicznych i przeprowadzenia obliczeń inżynierskich. Te zaś wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie chemii, fizyki, rozpoznawania zagrożeń, analizy ryzyka, zarządzania bezpieczeństwem, inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Znajomość tych dziedzin jest niezbędna, zarówno do przeprowadzenia właściwej analizy, jak i wyciągnięcia właściwych wniosków.

Firma F&K wykonuje analizy zagrożeń wynikających z odziaływania promieniowania cieplnego, fali nadciśnienia, a także toksyczności. Jeżeli planujesz inwestycję w sąsiedztwie obiektu gdzie może dojść do emisji, pożaru lub eksplozji substancji niebezpiecznych / prowadzisz zakład przemysłowy i planujesz jego rozbudowę / planujesz dokonać zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie lub na cele terenów przemysłowych – skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz wykonać taką analizę lub symulacje komputerowe napisz do nas na adres mailowy biuro@fkce.pl lub zadzwoń 22 740 32 32.

 

© Copyright 2021. All rights reserved. F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.