język angielski
język polski

Kontakt ikona

F&K Consulting Engineers

Jeżeli chcesz wykonać symulację ewakuacji napisz do nas na adres mailowy biuro@fkce.pl lub zadzwoń 22 740 32 32.

kontakt
symulacje ewakuacji

KIEDY WYKONUJEMY SYMULACJE EWAKUACJI?

 

Symulacje ewakuacji najczęściej wykorzystujemy w celu dokładnego  oszacowania czasu ewakuacji w obiektach o skomplikowanej architekturze. Symulacje ewakuacji opracowywane są również w obiektach o znacznej liczbie przewidywanych użytkowników, gdzie metody empiryczne mogą okazać się niewystarczające.
 

Firma F&K wykonuje symulacje ewakuacji dla obiektów o różnym przeznaczeniu:

 

  • galerii handlowych,
  • obiektów widowiskowo-sportowych,
  • tuneli drogowych i kolejowych,
  • obiektów budowlanych metra,
  • budynków biurowych wysokich i wysokościowych,
  • budynków użyteczności publicznej.

 

Staramy się, aby każda nasza analiza zawierała symulację ewakuacji. W swoim portfolio mamy wykonanych kilkaset symulacji ewakuacji dla obiektów różnego przeznaczenia.
symulacje ewakuacji

PATHFINDER

 

Oprogramowanie Pathfinder jest aktualnie jednym z najczęściej wykorzystywanych programów do symulacji ewakuacji. Pathfinder umożliwia modelowanie przemieszczania się jednostek po zdefiniowanej siatce w dwóch trybach. W trybie „sterowniczym” drzwi nie wpływają na limit przepustowości ludzi, ale ludzie wykorzystują system sterowniczy do utrzymywania rozsądnego dystansu względem siebie. Tryb SFPE pozwala na wzajemnie przenikanie się osób, jednakże drzwi wpływają na przepływ ludzi. Prędkość przemieszczania kontrolowana jest przez zagęszczenie.

 

Zdefiniowana przez program Pathfinder geometria nawigacyjna skonstruowana jest z sieci trójkątów budujących model odwzorowujący prawdziwy obiekt. Ściany i inne nieprzekraczalne strefy reprezentowane są jako wycięcia w siatce nawigacyjnej. Obiekty te nie są pomijane w symulacji ewakuacji, jednakże stają się niedostępne dla poruszających się jednostek. Drzwi oraz wyjścia ewakuacyjne reprezentowane są jako specjalne granice siatek nawigacyjnych. We wszystkich symulacjach drzwi zapewniają mechanizm łączenia pokoi oraz śledzenia przepływu ludzi. Dodatkowo w tych miejscach rejestrowane są parametry poruszania się ludzi. W zależności od ustawień symulacji ewakuacji, drzwi mogą wyraźnie regulować przepływ ludzi lub automatycznie definiować go w zależności od gęstości jednostek.

 

SYMULACJE EWAKUACJI

 

 

CEL WYKONYWANIA SYMULACJI EWAKUACJI

 

Symulacje ewakuacji wykonujemy przede wszystkim w celu wyznaczenia  wymaganego czasu pełnej (bezpiecznej) ewakuacji użytkowników z obiektu. Zgodnie z normą PD 7974‑6:2019 dostępny bezpieczny czas ewakuacji (z ang. ASET – Available Safe Escape Time) to wyliczony czas dostępny pomiędzy zainicjowaniem pożaru, a czasem, w którym tolerowane, graniczne kryteria bytowe nie są przekroczone w określonej przestrzeni w budynku. Wymagany bezpieczny czas ewakuacji (z ang. RSET – Required Safe Escape Time), to wyliczony czas dostępny pomiędzy zainicjowaniem pożaru a czasem, w którym użytkownicy, w określonych przestrzeniach w budynku, są w stanie osiągnąć bezpieczne miejsce.

 

 

symulacje ewakuacji

 

 

W większości wykonywanych przez naszą firmę analiz wyliczony przy użyciu symulacji ewakuacji czas porównujemy z dostępnym czasem ewakuacji. Warunki krytyczne dostępnego czasu ewakuacji określamy przy użyciu symulacji komputerowych CFD, np. zasięg widzialności, temperatura czy natężenie promieniowania cieplnego. Porównując obydwa czasy możemy określić czy istnieje odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwalający na skuteczną ewakuację ludzi.

 

 

WYMAGANY CZAS EWAKUACJI

 

 

Wymagany czas ewakuacji uwarunkowany jest od kilku czynników. Zależy on głównie od czasu detekcji, czasu alarmowania, czasu reakcji ludzi na zagrożenie oraz czasu przejścia. Czas ewakuacji można ogólnie podzielić na dwa główne etapy:

 

  • etap reakcji – obejmuje on wszystkie zachowania występujące przed rozpoczęciem poruszania się do wyjść ewakuacyjnych,
  • etap przemieszczania – czyli fizycznego ruchu użytkowników w kierunku wyjść ewakuacyjnych.
 
Wielokrotnie czas reakcji może być znacznie dłuższy od samego czasu przejścia. Uwarunkowane to jest głównie zachowaniem ludzi i ich reakcją w przypadku zagrożenia pożarowego. Bardzo często nie reagują oni poprawnie na zaistniałe zagrożenie. Uważają, iż powstała sytuacja nie dotyczy ich bezpośrednio. Dopiero, gdy zagrożenie osiąga rozmiar przewyższający osobistą zdolność do poradzenia sobie w takiej sytuacji zagrożenia życia, zaczynają proces przemieszczania.
 
 
symulacje ewakuacji
 
 
Dobrą praktyką jest wykonanie symulacji ewakuacji dla dwóch reprezentatywnych przypadków projektowych, tj. gdy w analizowanym obiekcie znajduje się maksymalna ilość osób oraz 1/3 maksymalnej ilości osób. W pierwszym przypadku czas ewakuacji determinowany jest głównie przepustowością dostępnych dróg i wyjść ewakuacyjnych. W drugim przypadku czas ewakuacji zależy od czasu reakcji ludzi na zagrożenie. Dla każdego przypadku poprawnie wykonana symulacja ewakuacji powinna uwzględniać czas reakcji zgodnie z dostępnymi zasadami wiedzy technicznej, np.  normą PD 7974 6:2019.

Numer konta (ING Bank Śląski):

 

92 1050 1025 1000 0090 3111 4854

Projekt i realizacja strony www: JGRAF.pl

Polityka prywatności oraz cookies

2024 © F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

F&K Consulting Engineers

Sp. z o.o. Sp.k.

 

ikona ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

 

ikona Domofon: 103

 

ikona +48 22 740 32 32
 
ikona biuro@fkce.pl
 
ikona rzeczoznawcy@fkce.pl

 

NIP: 118 213 43 03

 

Regon: 366045499

 

KRS: 0000650989

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

 

ikona ul. Z. Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warszawa

ikona Domofon: 103, I piętro

 

ikona +48 22 740 32 32
ikona biuro@fkce.pl
ikona rzeczoznawcy@fkce.pl

 

NIP: 118 213 43 03 | Regon: 366045499 | KRS: 0000650989

 

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer konta (ING Bank Śląski): 92 1050 1025 1000 0090 3111 4854

DANE FIRMY

NAPISZ WIADOMOŚĆ

ikona Imię i nazwisko:

ikona Twój e-mail:

ikona Wiadomość:

Akceptuję politykę prywatności

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
tło