Zadaj zapytanie

tel: +48 22 740 32 32

e-mail: biuro@fkce.pl

www.fkce.pl

Pomiary systemów wentylacji bytowej

Pomiary i regulacja wentylacji bytowej

Firma F&K oferuje profesjonalne pomiary parametrów wentylacji bytowej. W zakres usług wchodzą kompleksowe pomiary wydajności systemu wentylacji bytowej oraz regulacja systemu w celu osiągnięcia projektowych wydajności. Pomiary dokonywane są w oparciu o normę PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków – procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

W zakresie naszych usług znajdują się:

  • pomiary ilości powietrza na kratkach wyciągowych oraz nawiewnych,
  • regulacje systemów wentylacji bytowej,
  • pomiary szczelności szachtów wentylacyjnych.
 
Oprócz rutynowych pomiarów wykonujemy również próby z gorącym dymem w celu weryfikacji poprawności działania systemów przeciwpożarowych, czy weryfikacji szczelności szachtów wentylacyjnych.

Pomiary hałasu

Pomiary hałasu są jednym z elementów prób i testów odbiorowych. Odpowiednio wczesne wykrycie nieprawidłowości pozwala na komfortowe użytkowanie budynku. W swojej ofercie posiadamy pomiary hałasu wentylacji bytowej, pomiary natężenia dźwięku urządzeń oraz pomiary hałasu emitowanego do środowiska. Pomiarów emisji dźwięku dokonujemy zgodnie z metodyką opisaną w normach PN-87/B-02156 oraz PN-87-B-02151-2. Ocenę stopnia zagrożenia hałasem pochodzącym od wyposażenia technicznego w tym instalacji wentylacji bytowej obiektu przenikającym do pomieszczeń przeprowadzamy w oparciu o normę PN-87-B-02151-2 Akustyka budowlana – ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Norma ta określa dopuszczalne poziomy hałasu dla konkretnych pomieszczeń.

Wykorzystywane urządzenia

Użycie profesjonalnego sprzętu pomiarowego jest kluczowe w celu poprawnej weryfikacji parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych. Podczas naszych badań korzystamy jedynie z certyfikowanych urządzeń. Do określenia wydajności powietrza wykorzystujemy min. anemometry firmy Testo posiadające aktualne świadectwo kalibracji wyposażone w dzwon pomiarowy.

Gdzie wykonujemy pomiary?

Pomiary wentylacji bytowej wykonujemy w pomieszczeniach, które wymagają utrzymania odpowiednich parametrów środowiska i komfortu. Są to min:
  • lokale mieszkalne,
  • pomieszczenia usługowe,
  • przestrzenie biurowe,
  • garaże podziemne,
  • pomieszczenia techniczne,
  • pomieszczenia o specjalnym zastosowaniu.

Protokoły z przeprowadzonych pomiarów wentylacji bytowej

Za każdym razem z przeprowadzonych przez nas pomiarów wykonujemy szczegółowe protokoły, które są potwierdzeniem uzyskanych wyników. Protokoły te są akceptowane przez jednostki kontrolne podczas odbioru technicznego obiektu. Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne oraz pomoc podczas regulacji systemu.

Jeżeli chcesz dokonać pomiarów instalacji napisz do nas na adres mailowy biuro@fkce.pl lub zadzwoń 22 740 32 32. Zapraszamy również do zapoznania z pełnym zakresem naszych usług przeciwpożarowych.

© Copyright 2021. All rights reserved. F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.