LOGUJ   |   REJESTRUJ   |   www.fkce.pl   |   


Zadzwoń!

+48 507 821 449


NASZE
USŁUGI
W swojej działalności świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Realizujemy uzgodnienia projektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, symulacje komputerowe, projekty systemów przeciwpożarowych, audyty oraz szkolenia. Ponadto oferujemy wykonawstwo w zakresie wentylacji pożarowej.
NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
W przypadku projektowania wentylacji oddymiającej oprócz podstawowej wiedzy instalacyjno-sanitarnej potrzebna jest znajomość zagadnień z zakresu teorii oraz dynamiki rozwoju pożaru. Proponujemy projektowanie w oparciu o zagraniczne normy oraz standardy BS i NFPA. Ponadto na własne potrzeby przeprowadziliśmy szereg symulacji komputerowch w celu wypra­cowania najodpowiedniejszej metodyki projektowania strumieniowej wentylacji oddymiającej.
NASZE
DOŚWIADCZENIE
Dotychczas wykonaliśmy kilkadziesiąt koncepcji oddymiania dla budynków o różnym przeznaczeniu. Zaprojektowaliśmy wiele in­stalacji oddymiających garaży podziemnych w oparciu o kanałowy i strumieniowy system wentylacji. Uczestniczyliśmy w konferencjach naukowo-technicznych prezentując naj­nowsze standardy oraz trendy z zakresu nowoczesnych metod inżynierskich. Jesteś­my czynnymi członkami Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w War­szawie.

ZNAJDŹ NAS
Z GOOGLE V3
O
NAS
Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu nowoczesnymi metodami inżynierskimi z zakresu ochrony przeciwpożarowej postanowiliśmy stworzyć zespół, który spełni wysokie wymagania nowoczesnego projektowania. Obecnie zespół składa się z kilkunastu osób - projektantów sanitarnych, inżynierów pożarnictwa i środowiska, jednakże pomysłodawcami i założycielami firmy są mgr inż. Andrzej Krauze, mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz oraz inż. Michał Ilnicki, którzy tworzą trzon merytoryczny zespołu.
Czytaj więcej ...

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 62 lok. 10
00-321 Warszawa
www.fkce.pl
biuro@fkce.pl

Home | Oferta | Realizacje | Kontakt