Contact 

08 April 2021

Pomiary systemów wentylacji bytowej

Pomiary i regulacja wentylacji bytowej

 

 

Firma F&K oferuje profesjonalne pomiary parametrów wentylacji bytowej. W zakres usług wchodzą kompleksowe pomiary wydajności systemu wentylacji bytowej oraz regulacja systemu w celu osiągnięcia projektowych wydajności. Pomiary dokonywane są w oparciu o normę PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków – procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

 

W zakresie naszych usług znajdują się:

 

  • pomiary ilości powietrza na kratkach wyciągowych oraz nawiewnych,
  • regulacje systemów wentylacji bytowej,
  • pomiary szczelności szachtów wentylacyjnych.
 
Oprócz rutynowych pomiarów wykonujemy również  próby z gorącym dymem w celu weryfikacji poprawności działania systemów przeciwpożarowych, czy weryfikacji szczelności szachtów wentylacyjnych.
 
 
 
 
 

Pomiary hałasu

 

 

Pomiary hałasu są jednym z elementów prób i testów odbiorowych. Odpowiednio wczesne wykrycie nieprawidłowości pozwala na komfortowe użytkowanie budynku. W swojej ofercie posiadamy pomiary hałasu wentylacji bytowej, pomiary natężenia dźwięku urządzeń oraz pomiary hałasu emitowanego do środowiska. Pomiarów emisji dźwięku dokonujemy zgodnie z metodyką opisaną w normach PN-87/B-02156 oraz PN-87-B-02151-2. Ocenę stopnia zagrożenia hałasem pochodzącym od wyposażenia technicznego w tym instalacji wentylacji bytowej obiektu przenikającym do pomieszczeń przeprowadzamy w oparciu o normę PN-87-B-02151-2 Akustyka budowlana – ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Norma ta określa dopuszczalne poziomy hałasu dla konkretnych pomieszczeń.
 
 
 
 

Wykorzystywane urządzenia

 

 

Użycie profesjonalnego sprzętu pomiarowego jest kluczowe w celu poprawnej weryfikacji parametrów pracy urządzeń wentylacyjnych. Podczas naszych badań korzystamy jedynie z certyfikowanych urządzeń. Do określenia wydajności powietrza wykorzystujemy min. anemometry firmy Testo posiadające aktualne świadectwo kalibracji wyposażone w dzwon pomiarowy.
 
 

Gdzie wykonujemy pomiary?

 

 

Pomiary wentylacji bytowej wykonujemy w pomieszczeniach, które wymagają utrzymania odpowiednich parametrów środowiska i komfortu. Są to min:
 
  • lokale mieszkalne,
  • pomieszczenia usługowe,
  • przestrzenie biurowe,
  • garaże podziemne,
  • pomieszczenia techniczne,
  • pomieszczenia o specjalnym zastosowaniu.

 

 

Protokoły z przeprowadzonych pomiarów wentylacji bytowej

 

 

Za każdym razem z przeprowadzonych przez nas pomiarów wykonujemy szczegółowe protokoły, które są potwierdzeniem uzyskanych wyników. Protokoły te są akceptowane przez jednostki kontrolne podczas odbioru technicznego obiektu. Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne oraz pomoc podczas regulacji systemu.
 
 
 
 
Jeżeli chcesz dokonać pomiarów instalacji napisz do nas na adres mailowy  biuro@fkce.pl lub zadzwoń  22 740 32 32. Zapraszamy również do zapoznania z pełnym zakresem naszych  usług przeciwpożarowych.

Account no (IBAN): PL92105010251000009031114854

 

SWIFT code: INGBPLPW

Projekt i realizacja strony www: JGRAF.pl

Privacy policy and cookies

2023 © F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

F&K Consulting Engineers

Sp. z o.o. Sp.k.

 

 Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warsaw

 

 +48 22 740 32 32
 
 office@fkce.pl
 
mateusz.fliszkiewicz@fkce.pl

 

VAT ID: PL 118 213 43 03

 

REGON no: 366045499

 

National Court Register (KRS): 0000650989

 

Register by the XII Commercial Division of the Polish Court Register,District Court for the Capital City of Warszawa, Poland

F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.

 

 Romaszewskiego 6 lok. B3, 01-892 Warsaw

 

 +48 22 740 32 32
 
 office@fkce.pl
 
mateusz.fliszkiewicz@fkce.pl

 

VAT ID: PL 118 213 43 03

 

REGON no: 366045499

 

National Court Register (KRS): 0000650989

 

Register by the XII Commercial Division of the Polish Court Register,District Court for the Capital City of Warszawa, Poland

COMPANY INFO

WRITE MESSAGE

 Name:

 E-mail:

Message:

Accept privacy policy

Send message
Send message
The form has been sent - thank you.

Please complete all required fields!