flagflag

© Copyright 2019. All rights reserved.PEŁNA OBSŁUGA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Oferujemy Państwu pełną obsługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej zarówno na etapie projektowania, jak również realizacji inwestycji. Zajmujemy się projektowaniem instalacji przeciwpożarowych, uzgadnianiem projektów architektoniczno-budowlanych pod kątem ochrony przeciwpożarowej oraz realizacją robót budowlanych w zakresie wentylacji pożarowej oraz systemów sygnalizacji pożarowej.

FIRE PROTECTION


SERVICES

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zaczynając od tworzenia ogólnej koncepcji bezpieczeństwa, przez uzgodnienie projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych oraz instalacji i urządzeń przeciwpożarowych pod względem ochrony przeciwpożarowej, kończąc na przygotowaniu inwestycji do odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej. Oferujemy również wykonywanie ekspertyz technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, weryfikację dokumentacji projektowej w ramach nadzoru inwestorskiego, opracowywanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, oceny zagrożenia wybuchem.

SIMULATIONS


SERVICES

Symulacje komputerowe są narzędziem umożliwiającym projektowanie budynków zorientowane na realizację określonych celów projektowych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa ewakuacji ludzi, wytrzymałości konstrukcji, bezpieczeństwa ekip ratowniczo-gaśniczych. Wykonujemy analizy numeryczne rozwoju pożaru, ewakuacji ludzi z budynku, wpływu wiatru na skuteczność działania systemów wentylacji pożarowej, dyspersji i wybuchu gazów niebezpiecznych.

DESIGNING


SERVICES

W zakresie naszych usług oferujemy również projektowanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych. Wykonujemy projekty wentylacji pożarowej (wentylacja strumieniowa, wentylacja kanałowa, wentylacja grawitacyjna), systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu.

CONSTRUCTION WORKS


SERVICES

Szerokie zaplecze pozwala nam na wykonywanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych związanych z ochroną przeciwpożarową. Przede wszystkim specjalizujemy się w systemach sygnalizacji pożarowej, systemach wentylacji pożarowej (garaże podziemne, galerie handlowe, klatki schodowe), awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

HOT SMOKE TESTS


SERVICES

Od samego początku naszej działalności wykonujemy próby odbiorowe z gorącym dymem. Pozwala to na końcowe sprawdzenie skuteczności zaprojektowanego i wykonanego systemu wentylacji pożarowej. Ponadto wykonujemy sprawdzenia szczelności szachtów i kanałów wentylacyjnych oraz pomiary systemów wentylacji nadciśnieniowej.

ABOUT COMPANY


Firma F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Duracza 6 jako jedna z nielicznych firm w Polsce świadczy kompleksową obsługę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Od samego początku działalność firmy zorientowana była na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi inżynierskich w celu usprawnienia, optymalizacji procesu projektowego systemów bezpieczeństwa oraz tworzenia strategii bezpieczeństwa pożarowego. Przez wiele lat uczestniczyliśmy w projektowaniu, na różnych etapach, wielu kluczowych obiektów w Polsce. Wciąż rozwijamy swój zespół, a nasze usługi świadczymy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

OTHER SERVICES

NFPA 204 NSHEVS

Tworzymy koncepcje oddymiania oraz projekty wentylacji oddymiającej dla hal produkcyjno-magazynowych. W razie potrzeby skuteczność systemu potwierdzana jest symulacją komputerową.

Przygotowanie budynku do odbioru

Oferujemy kompleksowe przygotowanie budynków do odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej. Sprawdzeniu podlega dokumentacja oraz wszystkie czynne oraz bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Stała obsługa budynków

Zajmujemy się stałą obsługą budynków, prowadzeniem dokumentacji, szkoleń, próbnych ewakuacji a także audytami przeciwpożarowymi obiektów.

Szkolenia przeciwpożarowe

Oferujemy szeroki zakres szkoleń dla architektów, projektantów instalacji sanitarnych, administratorów budynków a także pracowników.

CONTACT US  • F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.
  • ul. Duracza 6 lok. B3, 01-892 Warszawa
  • (+48) 22 740 32 32
  • biuro@fkce.pl
  • rzeczoznawcy@fkce.pl