Oddymianie klatki schodowej

Próba dymowa w korytarzu ewakuacyjnym

Poprawne oddymianie klatki schodowej pozwala skutecznie zabezpieczyć przed skutkami pożaru oraz umożliwić bezpieczną ewakuację ludzi.

Pomiary systemów wentylacji bytowej

Pomiary i regulacja wentylacji bytowej Firma F&K oferuje profesjonalne pomiary parametrów wentylacji bytowej. W zakres usług wchodzą kompleksowe pomiary wydajności systemu wentylacji bytowej oraz regulacja systemu w celu osiągnięcia projektowych wydajności. Pomiary dokonywane są w oparciu o normę PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków – procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. […]

Symulacje ewakuacji

Ewakuacji ludzi z budynu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Symulacje ewakuacji pozwalają oszacować czas ucieczki ludzi z zagrożonej strefy oraz skutecznie opracować strategię bezpieczeństwa budynku …

Próby dymowe

Próby dymowe z użyciem ciepłego dymu pozwalają sprawdzić poprawność funkcjonowania instalacji wentylacji pożarowej, w którą został wyposażony budynek. Wielokrotnie umożliwiają wskazanie elementów systemu, które pracują niepoprawnie …

Symulacje CFD rozwoju pożar

Symulacja pożaru w garażu podziemnym

Symulacje komputerowe są szeroko stosowanym narzędziem w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Pomagają w tworzeniu strategii bezpieczeństwa budynku …