Symulacje komfortu

Symulacje komfortu Symulacje komfortu pozwalają określić optymalne parametry systemu wentylacji szacując warunki termiczne użytkowników w danej przestrzeni. Komfort termiczny jest jednym z ważniejszych elementów dzięki którym użytkownicy pozytywnie odbierają warunki panujące w pomieszczeniach klimatyzowanych. W naszych analizach wyznaczamy wskaźniki  PMV i PPD zgodnie z normą ASHARE 55 oraz PN-EN ISO 7730 uwzględniając wykonywane aktywności, rodzaj […]

Imprezy masowe – instrukcja postępowania

Impreza masowa - instrukcja postępowania

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej Imprezy masowe wymagają opracowania instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych opinii właściwych miejscowo, tj. komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) […]