Oddymianie klatki schodowej

Próba dymowa w korytarzu ewakuacyjnym

Poprawne oddymianie klatki schodowej pozwala skutecznie zabezpieczyć przed skutkami pożaru oraz umożliwić bezpieczną ewakuację ludzi.