FORGOT YOUR DETAILS?

Skutecznie wspieramy biura architektoniczne, biura projektowe oraz wykonawców instalacji przeciwpożarowych.

NASZE USŁUGI

Oferujemy pełen zakres usług z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • weryfikacja dokumentacji projektowej w ramach nadzoru inwestorskiego,
 • uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 • uzgadnianie projektów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
 • opracowywanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
 • przygotowanie inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
 • opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie i wdrażanie postanowień instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oceny zagrożenia wybuchem,
 • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywanie planów ewakuacji,
 • symulacje komputerowe pożarów przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów (ang. CFD - Computational Fluid Dynamic).

Projektowanie instalacji ppoż.

Zajmujemy się projektowaniem i uzgadnianiem projektów urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

 • systemy sygnalizacji pożarowej
 • systemy oddymiania i zabezpieczania przed zadymieniem
 • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna

Prace budowlane

Szerokie zaplecze osobowe pozwala nam na wykonywanie wszelkich robót budowlanych związanych z ochroną przeciwpożarową

 • systemy sygnalizacji pożarowej
 • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
 • instalacje służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • hydranty wewnętrzne

Symulacje komputerowe ...

Wykonujemy symulacje komputerowe rozwoju pożaru, symulacje ewakuacji. W dotychczasowej pracy wykonaliśmy kilkaset analiz dla różnego rodzaju budynków.

 

Próby dymowe z gorącym dymem pozwalają skutecznie zweryfikować poprawność działania systemu wentylacji pożarowej.

Wykonalimy kilkadziesiąt prób dymowych z gorącym dymem. Wynikiem próby jest raport stanowiący podstawę do odbioru instalacji przeciwpożarowej.

TOP